Startpagina

NL                   GB                     D                     F                   Россия

Een NAVO-verdedigingslinie uit de Koude Oorlog tegen de Sovjet-Unie en haar bondgenoten.

Kabinetten uit de jaren 50 van de 20e eeuw wilden grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water zetten om een onverhoopte opmars van de vijand te vertragen. Tot eind 1990 een zeer groot geheim.

De Stichting De IJssellinie is een 100% non-profit vrijwilligersorganisatie. De stichting restaureert en beheert overblijfselen van de verdedigingslinie langs de IJssel.  Van 1950 tot 1968 moest de linie ervoor zorgen om een onverhoopte opmars van het Rode Leger te vertragen door een brede zone langs de rivier onder water te zetten. Na de opheffing van de zeer stringente geheimhouding – pas  eind 1990 – zijn aan de hand van onder meer archiefonderzoek en oral history (interviews met militairen en bij de IJssellinie betrokken burgers) nieuwe feiten boven water gekomen en daarmee is het inzicht aangescherpt.

Daarnaast verzorgt de stichting rondleidingen naar in oude staat herstelde bunkers.

De Luchtdoelterp, een kolossaal bunkercomplex met een enorme vuurkracht tegen vliegtuigen, is daar een voorbeeld van.

 

Er worden het hele jaar rondleidingen gegeven. Klik hier

Extra open dag

Zaterdag 3 juni zijn de bunkers op het landgoed "De Haere" in Olst geopend voor bezoekers zonder afspraak van 12.00 tot 16.00 uur

 

Volwassenen € 4,-- pp.

Kinderen tot 12 jaar € 2,-- pp.

 

Haereweg 4b, 8121 PJ Olst

Hospitaalbunker

Enkele oude militaire voertuigen, staan Zaterdag 3 juni opgesteld in de omgeving van de Hospitaal bunker, Haereweg 4b, 8121 PJ Olst.

Tweede Pinksterdag 5 juni zijn de bunkers op het landgoed "De Haere" in Olst geopend voor bezoekers zonder afspraak van 11.00 tot 16.00

 

Volwassenen € 4,-- pp.

Kinderen tot 12 jaar € 2,-- pp.

 

Die dag vindt de tiende editie plaats van de Dag van het Kasteel. Die dag zetten kastelen en buitenplaatsen de poorten van het landgoed (en soms het huis) open om belangstellend publiek te ontvangen. Het is een dag voor jong en oud.

De volgende open zaterdag is op 1 juli.

Vraag gerust eens naar de mogelijkheden voor een “op maat” georganiseerde rondleiding

en wat te denken van een combinatie, een rondleiding samen  met

videopresentatie / lezing om echt alles over de IJssellinie te weten te komen.

 Bel of mail gerust, we helpen u graag verder. 06 51 41 72 40 of per mail.

 

 

 

 

Voor een geheel verzorgde dagtocht kunt u contact opnemen met Cicerones.

Klik hier voor informatie

Stichting de IJssellinie heeft een geschiedenisles ontwikkeld voor eindexamenkandidaten HAVO en VWO. De les gaat over de Koude Oorlog, de situatie in Nederland in de jaren na de oorlog, en de IJssellinie. De IJssellinie biedt deze les aan voor scholen in de wijde omgeving van Deventer, in ieder geval in de provincies Overijssel, Gelderland, Drenthe en..... lees verder

Stichting De IJssellinie heeft ten doel de IJssellinie als een getrouw en tastbaar monumentaal verdedigingswerk van de Koude Oorlog te herstellen, te beheren en in stand te houden en dit verdedigingswerk vanuit educatief en recreatief oogmerk open te stellen voor het publiek.

 

Het doel van deze website is het publiek te informeren over de activiteiten van Stichting De IJssellinie.

 

Hospitaalbunker

Luchtdoelterp

 

LAACC-bunker

Overzichtskaart